Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to rozwiązanie, które przy spełnieniu określonych przesłanek skutkować może całkowitym umorzeniem długów. Nawet jeżeli wiązać się będzie z koniecznością spłaty niewielkiej ich części, dłużnik zyskuje oznaczoną w czasie perspektywę wyjścia z pętli zadłużenia i życia wolnego od długów. Uzasadnienie instytucji upadłości konsumenckiej, sprowadza się bowiem do stwierdzenia, iż każdy obywatel ma prawo „drugiej szansy”.

Dziś celem nie samo w sobie otrzymanie upadłości konsumenckiej, ale otrzymanie po jej zakończeniu jak najlepszego planu spłat, którego realizacja przez klienta doprowadzi do umorzenia wszelkich długów. Jako, że przepisy regulują zasady i przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a dalej uregulowania planu spłat, współpracę rozpoczynam od pogłębionej analizy sprawy. Dopiero w wyniku tak przeprowadzonego badania oceniam zasadność i celowość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jak również szanse na uzyskanie jak najlepszego planu spłat. Nie unikam przy tym spraw trudnych. Posiadana wiedza i doświadczenie pozwalają mi maksymalizować szansę dłużnika w każdym przypadku.

Zakres usług

  • analiza prawna i finansowa sytuacji dłużnika,
  • prowadzenie spraw sądowych o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
  • doradztwo po ogłoszeniu upadłości, w tym na etapie działania syndyka,
  • wskazanie alternatywnych możliwości działania.

Gwarantuję

  • racjonalną ocenę możliwości uzyskania upadłości konsumenckiej,
  • indywidualne podejście do sprawy,
  • odpowiedzialność w działaniu.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą – skontaktuj się z Kancelarią – 61 649 20 05, 609 725 234, kancelaria@kancelariapoznan.pl, bądź napisz na czacie