Umowy

Umowy

Dobrze przygotowana umowa to podstawa udanej transakcji. Poniesienie kosztów profesjonalnej obsługi prawnej, stanowiącej niewielki ułamek wartości przedmiotu umowy, minimalizuje ryzyko komplikacji na etapie realizacji wzajemnej współpracy. Niestety, wobec złożoności systemu prawnego, nierzadko bez znajomości ogółu przepisów, nie
sposób ocenić wszelkich konsekwencji wynikających z kontraktu. Zadaniem Kancelarii jest ocena i przewidywanie skutków poszczególnych postanowień. Posiadając bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania umów zarówno na potrzeby profesjonalnego obrotu gospodarczego jak i między osobami fizycznymi zawsze staram się możliwie dalece zabezpieczyć istotne interesy klienta, proponując dopuszczalne rozwiązania i instytucje prawne na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę.

Zakres usług

  • opiniowanie i przygotowywanie umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności umów deweloperskich, umów o współpracy, najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, agencyjnych, o roboty budowlane,
  • opiniowanie i przygotowywanie przedwstępnych i przyrzeczonych umów sprzedaży nieruchomości,
  • negocjacje w przedmiocie ustalenia treści umowy,
  • dochodzenie roszczeń z umów,

Gwarantuję

  • rzetelność i dokładność,
  • kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań,
  • zabezpieczenie interesów klienta.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z zakładki Pytania i Odpowiedzi (FAQ), w której umieszczone zostały najczęściej zadawane pytania przez klientów, bądź skontaktuj się z kancelarią.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą – skontaktuj się z Kancelarią – 61 649 20 05, 609 725 234, kancelaria@kancelariapoznan.pl, bądź napisz na czacie