Podział majątku

Podział majątku

Rozwód, to często dopiero początek sporu pomiędzy małżonkami. Najczęściej po nim zaczyna się sprawa o podział majątku wspólnego. Niezbędne jest, aby precyzyjnie rozliczyć, to, co małżonkowie zgromadzili w trakcie trwania małżeństwa, jak również wykazać, co do tego majątku nie należy.

Zakres usług

  • przygotowywanie wniosków o podział majątku i reprezentacja w sądzie,
  • prowadzenie negocjacji pomiędzy małżonkami, co do sposobu podziału majątku wspólnego,
  • polubowne kończenie spraw, przy udziale notariusza.

Gwarantuję

  • zaangażowanie i zindywidualizowane podejście do sprawy,
  • kompleksową informację co do przysługujących praw i możliwych do zastosowania rozwiązań prawnych,
  • bezpośredni kontakt z prawnikiem prowadzącym sprawę na każdym jej etapie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z zakładki Pytania i Odpowiedzi (FAQ), w której umieszczone zostały najczęściej zadawane pytania przez klientów, bądź skontaktuj się z kancelarią.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą – skontaktuj się z Kancelarią – 61 649 20 05, 609 725 234, kancelaria@kancelariapoznan.pl, bądź napisz na czacie